Today in Poland we celebrate MOTHER’S DAY 🙂
 
One of the best days during the year, reminding me that maternity has changed my life.
 
There are ups and downs of course, maternity especially at the beginning was not easy for me, but I have learnt a lot from that. I was different person before I became a mom. I did not manage and prise my time so much as when I have 2 small, lovely fellows at home.
 
Maternity gave ma a lot of happiness and taught me that life is a miracle.
 
But also:
 
Being a mom made more motivated than ever before, using the time and possibilities wiser.
Being a mom opened my eyes to see that a life of working mom might be very challenging and we have to make a choice – how we work, how we spend our time, how we manage ourselves.
Being a mom created a possibility for me to see that life of women is challenging as per maternity itself, many of us have to make a choice between career and home, that sometimes it is even difficult to make this choice…
 
But above all maternity made me who I am now and I am so grateful for that!!!
 
So let’s celebrate this day, bot only today but through entire year!!!
 
And even if you are not moms yet, it might happen that one day you will become a mom of 2 or 1, or 3 and this will be a breakethrough change for your beautiful life <3
 
Maja, WOW
 

Macierzyństwo to moja SIŁA!

Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Matki 🙂

Jeden z najlepszych dni w ciągu roku, przypominający mi, że macierzyństwo zmieniło moje życie.

Oczywiście są wzloty i upadki, zwłaszcza że macierzyństwo na początku nie było dla mnie łatwe. Wiele się dzięki niemu nauczyłem. Byłem inną osobą, zanim stałem się mamą. Nie zarządzałem sobą zbyt dobrze i nie ceniłem swojego czasu. To się zmieniło z chwilą kiedy w moim domu pojawiło się tych 2 małych, kochanych chłopców :-).

Macierzyństwo dało mi dużo szczęścia i nauczyło mnie, że życie jest po prostu cudem.

Ale nie tylko…..

Będąc mamą jestem o wiele bardziej zmotywowana niż kiedykolwiek wcześniej, zarządzam mądrzej swoim czasem i możliwościami.

Bycie mamą otworzyło mi oczy na to, że życie pracującej mamy może być bardzo trudne i musimy dokonać wyboru – jak pracujemy, jak spędzamy czas, jak sobie radzimy.

Jako mama dostrzegłam, że ​​życie kobiet jest wyzwaniem, jak w przypadku samego macierzyństwa, wiele z nas musi dokonać wyboru między karierą a domem, czasami nawet nie mamy możliwości, aby dokonać takiego wyboru …

Nade wszystko macierzyństwo uczyniło mnie kim jestem teraz i jestem za to niesamowicie wdzięczna !!!

Świętujmy ten dzień nie tylko dzisiaj, ale przez cały rok !!!

Nawet jeśli nie jesteś jeszcze mamą, może się zdarzyć, że pewnego dnia staniesz się mamą 2 lub 1 lub 3, a to będzie przełomowa zmiana dla twojego całego, jakże pięknego życia <3

Maja, WOW